Yağmur Suyu Drenaj Sistemleri

shadow
032
shadow
shadow

Sifonik Sistem Drenaj Nedir? Nasıl Çalışır?

S

ifonik Sistem Drenaj, Bernoulli’nin bulmuş olduğu akışkanın enerji denkliği prensibinden yararlanarak suyun herhangi bir eğime gerek kalmadan istenilen yerden tahliye edilmesidir. Bu tahliye işlemi yapılırken herhangi bir pompa kullanılmamakta, hattın kendiliğinden vakum yapabilmesi için doğru dizayn edilmesi yeterlidir. Akışkanlar denkliği her ne kadar üniversitelerin mühendislik fakültelerinde ders olarak okutulsa da günümüzde Sifonik Drenaj çözümlerinin daha hızlı ve verimli çözümü için çeşitli yazılımlar kullanılmaktadır. Böylelikle karmaşık hidrolik hesaplar kusursuz bir şekilde çözülmektedir.

Projelendirmenin doğru yapılabilmesi için;

 • Mimari kesitler
 • Çatı planı
 • Altyapı projesi
 • Mekanik tesisat projesi

Gerekmektedir.

S

ifonik süzgeç suyun ekseni etrafında dönmesini engellediği gibi, hatları pislikten tıkanmaya karşı korur. Böylelikle sistemin sağlıklı olarak çalışmasını sağlar.
Sifonik süzgeçlerin ana yapısı ve işlevi değişmeden, uygun çatı tiplerine ve yalıtkan detay çözümlerine göre imalatı yapılmaktadır.
Sifonik süzgeçler;

 • Paslanmaz ve polietilen olarak iki ana gruba ayrılır.
 • Soğuk iklim koşullarında kullanılmak üzere Rezistanslı süzgecimiz de bulunmaktadır.
 • Rezistanslı süzgecimiz 220V ile çalışır. 15 WATT gücündedir ve oldukça verimlidir.
 • 12V – 24V ile çalışan diğer sifonik süzgeçler gibi devreye almak için trafo gerektirmez. Mevcut otomasyona kolayca entegre edilir.

Avantajları:

 • Yüksek debi kapasitesi ile suyun çok daha hızlı tahliye edilmesi
 • İniş hatlarının azlığı
 • PE malzemeden imal edildiği için patlama ve kırılma gibi herhangi bir risk içermemesi
 • Kendini temizleme özelliğinden dolayı bakım maliyetinin minimum olması
 • Montaj tekniğinin güvenilirliğinden dolayı sızıntı probleminin olmaması
 • Tam dolu akış prensibi ile çalıştığı için gürültü problemi yaşanmaz
 • Su toplama kapasitesinin maksimum olmasından dolayı sistem su depolarına verimli bir şekilde entegre edilebilir ve geri kazanılan su bahçe sulaması, çevre temizliği gibi işlerde kullanılabilir.
 • Bilgisayar destekli tasarım ( CAD )
 • Yatay hatta eğime gerek duyulmaması ile daha rahat mimari çözümler
 • Yağmur suyu alt yapı maliyetinin ve işçiliğin azalması
shadow
shadow
shadow
shadow