Sıhhi Tesisat

shadow
shadow
shadow

T

esisler ve yapılar için gerekli suyun, ısıtılması, temini, yumuşatılması, depolanması, atık suyun arıtılması, basınçlandırılması ve dağıtımı, pis suyun atılması, yağmur suyu tahliyesi ve yangın söndürme gibi mekanik tesisat işleri sıhhi tesisatın konu alanına girer. Tesisat mühendisliğinde öncü firma Sigma Mühendislik olarak sizlere sıhhi tesisat hizmetini sunmaktayız. Yapılarınızda modern, sağlıklı ve kullanışlı sıhhi tesisat sistemlerinin oluşturulmasında bizden yardım isteyiniz.

Sıhhi Tesisat Nedir? Sıhhi Tesisat Malzemeleri Nasıl Seçilmelidir?

H

er yapının sıhhi tesisatı, üç temel işlevi karşılamalıdır. Besin tüketimine (yemek pişirmek, içmek) yönelik ve günlük tüketimde (çamaşır yıkamak ve temizlenmek) suyun sağlanması ve konut içinde kullanılmak için dağıtılması; organik atıklar, deterjanlar, eriyikler vb., “pis suyun” boşaltılması. Bazı durumlarda sıhhi tesisatın özel işlevleri olabilir. Bir kuyudan, kaynaktan, suyun alınması; pis suların toplandığı fosseptik çukurlar ve biyolojik işlemlerle pis suların toprağın derinliklerine dağılması; içme suyunun içilir nitelik taşıması, mekanik filtre tesisatı, tesisatın hazne, boru gibi parçalarının polifosfatlar aracılığı ile kimyasal açıdan korunması

Konut içi Tesisat

İç Bölümlerde gelişen bu sistem, iki ihtiyaca cevap verir. Suyu, konut içi noktalara dağıtmak; pis suyu boşaltmak, Teknik terminolojide “temiz su”, konuta çeşitli amaçlarda kullanılmak için ulaştırılan, içilebilir nitelikte sudur; kullanıldıktan sonra boşaltılan konut dışına ulaştırılan, su ise “pis su” diye tanımlanır. Çok konutlu dairelerde ise bir kolon sistemi vardır. Temiz su, borularla dairelere ve daire içine ulaştırılır. Buradan da pis sular dikey borularla akıtılır. Her dairede bir giriş noktası vardır. Suyun akıtıldığı noktada, pis suların boşaltıldığı kolona bağlanan bir boru vardır. Çatı düzeyinde en üst bölümden farklı bir biçimde bir baca aracılığı ile dışarıya bağlantılıdır. bu bağlantı sifonun düzgün çalışması ve boşaltılan atıkların taşkınlık yapıp geri çıkmasının, pis suların akıtılmasının temel öğesi olan hava ve gazın boşaltılması için kaçınılmazdır.
Genellikle temiz su tesisatında su, doğrudan doğruya daireleri besleyen kolonlardan akmaz. Zeminde toplanır. Hidrofor dediğimiz sistem ile yeterli basınçla dairelere ulaştırılır. Hidrofor, elektrik enerjisi ile çalıştığından elektrik kesintisinde su da akmaz.

shadow
shadow
shadow
shadow