Kazan Dairesi Sistemleri

shadow
032
shadow
shadow

Kazan Dairesinin Boyutlandırma ve Düzenlenmesi

I

sıtma cihazlarının teknik kaidelere uygun bir tarzda işletilmelerini mümkün kılmak ve rahatça tamir ve bakımlarını sağlamak maksadıyla ısıtma santrallerinin ölçüleri kâfi derecede tayin edilmelidir. Kazan daireleri ilgili oldukları Türk Standartlarına ve Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik’e uygun olmalıdır.
Kazan dairesinin arka tarafı ile kazanların arka kısmı arasında en az 1m boşluk bırakılmalı ve duman boruları, kanalları üzerine bodes yapılması gerekirse tabanı yeterli kalınlıkta baklavalı saçtan, taşıyıcı kısım yeterli kesitte çelik profilden imal edilecek ve gerekli muhafazaları haiz olacaktır.
Kazan daireleri yakıt cinsine göre boyutlandırılmalıdır.

Kazan Dairesinin Çıkış Yerleri; Kapılar, Pencereler

K

azan dairesi daimi surette emniyetle kullanılabilen ve mümkün mertebe birbirinin aksi istikametine düşen iki çıkış yeri olmalıdır. Bunlardan biri bina dışına açılmalıdır.
Kazan dairesi kapıları dışarıya doğru açılmalı, kendiliğinden kapanmalı ve yanmaz malzemeden yapılmış olmalıdır. Kazan dairesi iç kapısı direk merdiven boşluğuna açılmamalıdır. Koku sızıntı ve yangın halinde dumanın bina içine girmesini engellemek için arada küçük bir giriş odası yapılmalı, bu odanın kapıları sızdırmaz olmalı ve altta eşik konulmalıdır.
Kazan dairesinden bina dışına açılan pencereler bulunmalıdır. Bu pencereler yanmaz malzemeden yapılmalı ve mümkün mertebe alanı, kazan dairesi döşeme alanının 1/12 sinden az olmamalıdır.

Kazan Dairesinin Havalandırılması

K

azan dairesinin havalandırılması hava bacası, taze hava menfezi ve pencere ile sağlanacaktır. Pencerenin olmadığı yerlerde, zeminden 20-30 cm yukarıdan başlamak üzere yeterli kesitte, içeriye kuş fare vs. giremeyecek aralıklarda kapanmaz panjurlu, çelik taze hava giriş menfezi yapılacaktır.
Hava bacaları duman bacaları gibi çatı üstüne kadar çıkarılmalıdır.
Katı ve sıvı yakıtta taze hava emiş menfez kesiti, duman bacası kesitinin %50 sinden az olmamak üzere 50KW ( 43000 Kcal/h)’a kadar 300cm2, sonraki her KW için 2,5 CM2 ilavesiyle bulunan değerde olacaktır. Havalandırma basası kesiti, duman bacası kesitinin %25’inden az olmayacaktır.
Gaz yakıtlı kazanlarda ise ilgili oldukları Türk Standartları’nda belirtilen esaslar dikkate alınarak taze hava emiş menfezi, duman bacası ve havalandırma bacası kesitleri ilgili gaz dağıtım kuruluşlarının istedikleri hesap değerleri kadar olmalıdır.
Sıvı yakıtta bu havalandırma kapasitesi; kazanın her KW için 0.5m3/h olmalıdır.
Cebri havalandırmalı sıvı yakıtlı kazan dairesinde:
Vantilatör kapasitesi = (Brülör fan kapasitesi + aspiratör kapasitesi) x 1.1 olmalı ve fanın brülörle aynı anda birlikte çalışması sağlanmalıdır.
Katı yakıtlı kazan dairelerinde mutlaka doğal havalandırma yapılmalıdır.
Gaz yakıtlı kazan dairelerinde ilgili oldukları Türk Standartları’nda belirtilen esaslarda dikkate alınarak ilgili gaz dağıtım kuruluşları kriterlerine göre yapılacaktır.

shadow
shadow
shadow
shadow